Een controle van de gemeente Rotterdam of inwoners rechtmatig bijstandsuitkeringen toegekend hebben gekregen in 2018, heeft een besparing van 12,6 miljoen euro opgeleverd, meldt de gemeente donderdag.

Het afgelopen jaar deed de gemeente op grote schaal onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat van 1.904 inwoners van Rotterdam de bijstandsuitkering is beëindigd omdat zij daar geen recht meer op hadden. Dit levert een grote besparing op.

Ook heeft de gemeente 2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan 2.928 inwoners voor het niet houden aan de informatieplicht. Zij meldden het bijvoorbeeld niet als ze samenwoonden of samen inkomsten hadden. Deze inwoners moeten de onterecht ontvangen bijstand terugbetalen.

“Elke fraude met een bijstandsuitkering is er een te veel en ontoelaatbaar. Tegelijkertijd hoeft niet iedereen die iets vergeet door te geven meteen als fraudeur bestempeld te worden", zegt Richard Moti, wethouder Werk en nkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

"We zetten met de controles in op waar de pakkans het grootst is en meten dat continue. Op die manier worden Rotterdammers die rechtmatig een bijstandsuitkering ontvangen, niet onnodig lastig gevallen en kunnen zij zich richten op het vinden van werk".