De gemeente Rotterdam heeft over 2018 een positief resultaat behaald van 57,3 miljoen euro, blijkt uit de jaarstukken van de gemeente Rotterdam.

De gemeente kreeg in 2018 jaar bijna 100 miljoen euro meer binnen dan begroot, blijkt uit de cijfers. Een groot deel hiervan, zo'n 65 miljoen euro, kwam van het Rijk. De gemeente heeft nieuwe taken gekregen, waar meer inkomsten voor nodig zijn.

Ook gaf Rotterdam bijna 40 miljoen euro meer uit dan begroot. Dit komt mede door een tegenvaller bij het product Vastgoed, doordat de onderhouds- en energielasten hoger uitvielen dan verwacht.

De miljoenen euro's die de gemeente overhield worden grotendeels ingezet voor verplichtingen die de gemeente in 2018 is aangegaan. Het geld gaat onder meer naar het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ), het aardgasvrij maken van Rotterdamse wijken, werken aan een schonere bodem en schonere lucht én initiatieven uit de stad via Citylab010.