Een bijstandsgerechtigde hoeft een vordering van 35.000 euro niet terug te betalen aan de gemeente Rotterdam omdat het verjaard is. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) maandag besloten.

De bijstandsgerechtigde had in de periode van mei 2000 en november 2003 niet gemeld dat hij geld verdiende met tijdelijke bijbanen. Daarom besloot de gemeente de bijstand van deze periode terug te trekken.

De betrokkene had meerdere vorderingen op zijn naam staan. Hij diende in 2015 een verzoek in voor kwijtschelding van deze vorderingen. De gemeente wees dit af.

De rechtbank van Rotterdam gaf de bijstandsgerechtigde vervolgens wel gelijk nadat hij een beroep op verjaring van de vordering had gedaan.

De gemeente ging in hoger beroep. De CRvB besloot in hoger beroep dat de 35.000 alsnog niet meer terug betaald hoefde te worden wegens verjaring.