Rotterdam wil de komende tien jaar minstens achtduizend nieuwe huurwoningen bouwen voor Rotterdammers met een middeninkomen. Dit moet ervoor zorgen dat deze groep in de stad blijft wonen, meldt de gemeente maandag in een persbericht.

Het college van burgemeesters en wethouders heeft het 'Actieplan Middenhuur' maandag aan de gemeenteraad voorgelegd. Die bespreekt het binnenkort.

De huurwoningen voor de middeninkomens moeten circa 700 tot 1.000 euro per maand gaan kosten. Ook wil B en W dat het huidige aantal middeldure woningen "minimaal gelijk blijft".

Om dit te bereiken wil de gemeente voorwaarden laten opnemen in de overeenkomsten over onder meer erfpacht en gronduitgifte. Verder gaat de gemeente het Rijk vragen om woningcorporaties meer ruimte te geven om nieuw te mogen bouwen in de vrije sector. Dat is in de categorie 700 tot 900 euro huur per maand.

Verder wil het college afspraken maken met corporaties om duizenden grotere sociale huurwoningen "om te zetten" naar vrije sector-woningen voor middeninkomens.

13 procent Rotterdamse huishoudens heeft middeninkomen

Van alle Rotterdamse huishoudens heeft zo'n 13 procent een middeninkomen. Zij hebben een bruto-inkomen tussen de 37.000 en 55.000 euro per jaar en werken onder meer als politieagent of verpleger. Het college beschouwt hen als "het fundament van Rotterdam". Volgens wethouder Bas Kurvers van Wonen doen deze Rotterdammers werk dat belangrijk is voor de stad. "Ze hebben hart voor de stad en ze moeten in Rotterdam kunnen wonen."

Veel van de mensen met middeninkomens slagen er volgens de gemeente nu niet in om een prettige en betaalbare huur- of koopwoning te vinden in Rotterdam. Dit zou onder meer komen door de "overspannen woningmarkt" en als gevolg daarvan het tekort aan woningen voor deze groep.