Het aantal Rotterdamse statushouders dat uit de bijstand komt en betaald werk krijgt, is vorig jaar voor het eerst gestegen. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor 'Rotterdamse Aanpak Statushouders'.

Het is voor het eerst dat het aandeel instromende statushouders in de uitkering daalde, terwijl het aandeel uitstromende statushouders uit de uitkering steeg.

De uitstroom is nu 355 en daarmee groter dan de instroom van 299. Het aantal uitkeringen daalt hierdoor. Momenteel zijn er 534 statushouders parttime aan het werk.

De meest voorkomende reden voor de uitstroom was omdat statushouders inkomsten uit reguliere arbeid haalden of startten met een studie of opleiding.

Wethouder wil begeleiding naar werk uitbouwen

In de monitor komt ook de vernieuwde aanpak, waarin werken en leren centraal staan, ter sprake. Wethouder Bert Wijbenga van Integratie en Samenleving wil de begeleiding van statushouders naar werk uitbouwen.

Volgens de gemeente zijn duizenden Rotterdammers, voormalig vluchtelingen, nog niet succesvol op het gebied van taal en werk. Daarom is de begeleiding van deze statushouders een prioriteit.

"Om statushouders als actieve Rotterdammer mee te laten draaien, moeten we een andere koers inzetten, intensieve en maatwerkbegeleiding is geen wens maar vereiste", laat Wijbenga in een verklaring weten.

De pilot met geïntegreerde duale inburgeringstrajecten is inmiddels gestart. Statushouders worden opgeleid als zonnepanelenmonteur of gaan in de slag in de bouw of in de zorg. De gemeente spreekt van positieve resultaten naar aanleiding van deze pilot.