De verbouwing van het voetgangersgedeelte in de Maastunnel duurt langer. Dit deel gaat vanaf 1 september elf maanden dicht, dit is vier maanden langer dan gepland.

Dit blijkt uit een brief van het College aan de gemeenteraad. De verbouwing van het fietsgedeelte duurt zeven maanden. Dit is wel zoals voorheen gepland.

Er zijn verschillende redenen voor de vertraging van de verbouwing van de voetgangerstunnel. Zo is er asbest en in zeer kleine mate Chroom 6 in de kabelkanalen onder de vloer ontdekt.

De renovatie van de voorportalen, hallen boven de roltrappen en de vloer van de voetgangerstunnel zijn bij de eerste projectscope buiten beschouwing gelaten.

De activiteiten die nu uitgevoerd moeten worden zijn onder andere de aanpak van de voorhallen, vloerconstructie van de voetgangerstunnel, inclusief asbestverwijdering en het verwijderen van PCB-houdende coating.

De totale kosten voor het aanpassen van de fietsers- en voetgangerstunnel bedragen 10 miljoen euro, twee ton meer dan begroot.

De gemeente wil tijdens de werkzaamheden bussen inzetten voor de fietsers en voetgangers. Dit zorgt er echter voor dat er meer voertuigen door de autotunnel rijden dan toegestaan is volgens de tunnelveiligheid-regels. Daarom overweegt de gemeenten het verkeer van overige weggebruikers tijdens de werkzaamheden te beperken.

Naar verwachting is de renovatie van de Maastunnel 1 april 2020 klaar.