De gemeente Rotterdam gaat maatregelen nemen om de hoeveelheid afval die naast containers in de wijk terechtkomt aan te pakken. De gemeente wil onder andere meer cameratoezicht instellen en software gaan inzetten.

De maatregelen zijn afkomstig uit het programma 'In de bak' van wethouder Bert Wijbenga en moeten ervoor zorgen dat 'naastplaatsing' sneller wordt gesignaleerd. Hierbij gaat het om vuilniszakken, grofvuil en karton die naast de wijkcontainers worden geplaatst.

Het doel van het cameratoezicht is om de pakkans van overtreders te vergroten en hun bewuster te maken van de overtreding.

"Uit onderzoek blijkt dat door cameratoezicht bewoners hun gedrag aanpassen en het aantal naastplaatsingen significant afneemt", meldt de wethouder in een persbericht. "Zodra mensen het idee hebben dat ze in de gaten worden gehouden, zullen ze zich beter aan de regels houden."

Naast de plaatsing van camera's, worden de containers ook voorzien van stickers waarop staat dat er sprake is van cameratoezicht. De gemeente wil daarnaast gebruik maken van nieuwe software om sneller in actie te kunnen komen bij overtredingen.