De gemeente Rotterdam gaat een pilot starten met wasbare luiers om het restafval in de stad per inwoner terug te brengen. Het stadsbestuur wil onderzoeken of zij wasbare luiers gratis of tegen een kleine vergoeding aan kunnen bieden in het welkomstpakket voor jonge ouders in de stad, genaamd de Sleutel van Rotterdam.

Het idee voor de pilot is afkomstig van de Partij voor de Dieren. De partij stelde schriftelijke vragen naar aanleiding van proeven in andere gemeenten, waaronder Breda en Haarlemmermeer, met wasbare luiers.

Volgens de partij bestaat 5 procent van het restafval uit luiers en kan de pilot bijdragen aan een reductie van het huishoudelijk afval. De gemeente Rotterdam geeft aan het hiermee eens te zijn en voorbereidingen te hebben getroffen voor de pilot.

De gemeente onderzoekt momenteel of zij de luiers in het welkomstpakket voor ouders kunnen aanbieden, zodat de ouders "een eindje op weg" kunnen worden geholpen met het beginnen met wasbare luiers. Sinds 2015 wordt het pakket aangeboden aan jonge gezinnen in de stad.