De Rotterdamse gemeenteraad beslist donderdag niet over de uitbreiding van het warmtenet naar Leiden. De stemming over de investering van 118 miljoen euro is een week uitgesteld, omdat de raad toch wil wachten op de eerste resultaten van een Rekenkamerrapport naar de investeringen in het warmtenet.

Paul Hofstra van de Rekenkamer komt begin volgende week met informatie die "de moeite waard is". "Die moet u eigenlijk meewegen in uw beslissing om door te gaan met het warmtenet", zei Hofstra twee weken geleden in een commissievergadering. Toen leek de gemeenteraad niet te willen wachten.

Met de aan te leggen pijpleiding moet restwarmte uit de Rotterdamse haven huishoudens in zowel Rotterdam-Zuid als Leiden kunnen verwarmen. Een meerderheid van de gemeenteraad ziet in de aanleg van het warmtenet naar Leiden een belangrijke stap in de energietransitie.

In dezelfde vergadering gaf het Warmtebedrijf aan dat elke vertraging in de uitbreiding miljoenen kan kosten. "Om de warmteleiding naar Leiden aan te leggen moet door negentien dijken worden geboord", betoogde René Kottman van het Warmtebedrijf. "Een maand vertraging betekent dat we op het stormseizoen moeten wachten en dat kost miljoenen."

Rekenkamer komt week eerder met onderzoeksresultaten

De coalitiepartijen hebben nu met steun van in ieder geval Leefbaar Rotterdam een compromis gevonden. De Rekenkamer komt een week eerder met zijn bevindingen, waardoor volgende week al beslist kan worden over de investering.

"Die vertraging is ook voor het Warmtebedrijf te overzien", zegt raadslid Tak van de PvdA. "Daarmee kunnen we toch deze informatie van de Rekenkamer meewegen in onze beslissing."

Woensdag besloot de provincie Zuid-Holland positief over haar aandeel in de aanleg van de pijpleiding naar Leiden.