Het aantal woningen in de regio Rotterdam wordt de komende jaren uitgebreid met 54 duizend. Daarvoor hebben veertien gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid-Holland woensdag een akkoord ondertekend.

De uitbreiding van het aantal woningen maakt deel uit van het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. Daarin staan de doelen en afspraken voor de regio vastgesteld en staat per gemeente aangegeven welk aandeel ze levert.

Naast extra woningen zijn ook afspraken gemaakt over het gewenste aantal sociale woningen en een betere regionale spreiding daarvan. Het akkoord bevat afspraken over de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van corporatiewoningen zodat in die huizen de mensen komen wonen die er recht op hebben.

'Regio ligt op koers voor 2030'

Volgens Jan Willem Mijnans, voorzitter van het samenwerkingsverband, ligt de regio op koers voor 2030. "Maar we zijn er nog niet helemaal", zegt hij. Volgens hem blijft de regie en ondersteuning van de provincie nodig.

Ook zijn er nog wel wat haken en ogen aan de uitvoering, zegt Rob van den Broeke van de Federatie Maaskoepel. "We realiseren ons dat voor de uitvoering van de plannen ook mankracht en bouwmaterialen nodig zijn."