In Rotterdam-Overschie is maandagmiddag een nieuwe vaarroute geopend. Door het afsnijden van een bocht is de route tussen Delft en Rotterdam veiliger en sneller af te leggen voor binnenvaartschepen.

In de oude situatie waren er twee vrijwel haakse bochten. Daardoor moest het scheepvaartverkeer sterk afremmen. 

De provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Rotterdam en Schiedam hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een oplossing om de situatie te verbeteren.

Het resultaat is het nieuwe kanaal vanaf de Hoge Brug via de dijk langs het bedrijvenpark Rotterdam Noord-West naar de Doenbrug.

Tijdens de werkzaamheden stuitte de aannemer op verschillende zaken. Zo werden restanten gevonden van oude Romeinse nederzettingen en middeleeuwse boerderijen. Een opgegraven stoel uit de zeventiende eeuw staat inmiddels in het Museum van Vlaardingen te pronken.

Zaterdag 2 februari kunnen belangstellenden een kijkje nemen en een rondvaart maken over het nieuwe stuk Delftse Schie.