Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam introduceert een speciale afdeling waar hele kleine kinderen gekroeld kunnen worden, om de stress te verminderen. De afdeling krijgt de naam KroelCARE.

Spanning en stress zijn niet goed voor een baby, stelt het ziekenhuis. Het heeft invloed op het herstel en kan op langere termijn gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. 

Speciaal opgeleide vrijwilligers gaan nu helpen bij het tot rust brengen van deze baby's, door ze te kroelen, dragen of wiegen op de arm. Die vrijwilligers zijn werkzaam in het Moeder en Kind Centrum van het Ikazia Ziekenhuis.

Het Ikazia Ziekenhuis heeft inmiddels 25 vrijwilligers gescreend en geschoold voor KroelCARE. De vrijwilligers richten zich vooral op kinderen tussen de 0 en 2 jaar, maar als er oudere kinderen een zelfde zorgvraag hebben, kunnen ook die kinderen geholpen worden.