Rotterdamse zorgaanbieders die geld krijgen van de gemeente houden zich steeds meer aan de zogenaamde Wet normering topinkomen (WNT), die vroeger de Balkenende-norm heette.

De norm is door Rotterdam ingevoerd om ervoor te zorgen dat geld voor de zorg ook echt naar de zorg gaat en niet naar topsalarissen van bestuurders. Als zorginstellingen de norm overschrijden, houdt Rotterdam de subsidie in.

In 2015 hield de gemeente nog ruim 60.000 euro in, in 2016 was dat nog maar 37.000 euro en in 2017 21.000 euro. Daarmee lijkt de WNT-norm succesvol.

In 2022 moeten alle lonen in de top van de zorginstellingen allemaal aan de WNT-norm voldoen. Als bedrijven zich dan nog niet houden aan de regels, dan kunnen er andere maatregelen genomen worden. Welke maatregelen dat zijn is niet duidelijk.