Rotterdam wil dat kinderen met laagopgeleide ouders of kinderen met een migratieachtergrond betere kansen krijgen in het onderwijs. Nu krijgen deze leerlingen vaak een lager schooladvies dan de Cito-eindtoets aangeeft. Ook is hun eindniveau veelal lager.  

Oorzaak van deze ongelijkheid is "het verschil in onderwijskwaliteit tussen scholen" en dat moet veranderen, staat beschreven in de onderwijsnota van Rotterdam, die woensdag wordt gepresenteerd.

De stad gaat scholen die minder goed presteren dwingen fors te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. Jaarlijks gaat de stad 117 miljoen uittrekken voor dit nieuwe onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent.'

Die scholen moeten meer maatwerk bieden, extra uren taalonderwijs geven en de ouderbetrokkenheid vergroten. Ook investeert Rotterdam in burgerschapsonderwijs.

Rotterdam hoopt stijgend lerarentekort terug te dringen

Het lerarentekort neemt de komende vier jaar in Rotterdam met 60 procent toe tot 272 banen.Dat blijkt uit een verwachting in de Onderwijsnota van wethouder Kasmi.

Rotterdam hoopt de tekorten te kunnen terugdringen met een actieplan. Onder meer door extra’s aan te bieden aan nieuwe leraren in Rotterdam, zoals een woonconsulent om snel huisvesting te vinden.

Ook wordt de startende docent meer begeleiding gegeven en worden zorgtaken teruggeven aan bijvoorbeeld wijkteams en zorginstellingen. Vanuit de Regiodeal NPRZ wordt er extra geinvesteerd om het lerarentekort in Rotterdam-Zuid en het speciaal onderwijs aan te pakken.