De bouw van de nieuwe snelweg A16 in het Rotterdamse Lage Bergse Bos start in februari. De eerste weken worden vooral bomen gekapt en ander groen verwijderd.
 

"De nieuwe weg loopt een meter of tachtig van de molenstomp naar de overkant van het water", vertelt Harbert van der Wildt van de bouwcombinatie De Groene Boog.

"De bovenkant van de tunnel wordt even hoog als de onderkant van het riet op de molen."

De eerste werkzaamheden gaan van start recht tegenover de molenstomp, vlakbij het restaurant Bergsche Plas.

Geen werkzaamheiden in het broedseizoen

In het bos zal volgens Van der Wildt niet gewerkt worden tijdens het broedseizoen.

"We hebben afgesproken dat we gedurende het broedseizoen geen werkzaamheden uitvoeren die het broeden kunnen verstoren. Dus verwijdering van groen doen we tot aan het broedseizoen en pakken we weer op na het broedseizoen." 

De bouw van de halfverdiepte tunnel start in de zomer van 2020 en duurt 2 jaar. In de zomer van 2022 worden de bomen en bossages weer teruggeplaatst.