Het Havenbedrijf Rotterdam wil in 2019 meer doen om ongelukken met pleziervaarten te voorkomen. Afgelopen jaar waren er veertien incidenten met pleziervaartuigen.

"Rijkelijk veel voor zo'n kleine groep vaarweggebruikers", vindt havenmeester René de Vries.

In 2018 daalde het aantal ongelukken van 129 naar 118 op een kleine miljoen scheepvaartbewegingen, daaronder waren vijf "ernstige ongelukken".

Vooral de olielekkage van de Bow Jubail sprong in het oog. Daarnaast vond er ook een botsing plaats met een watertaxi en een sloep en zonk een pleziervaartuig.

"Na dat ongeluk met de sloep zijn we met iedereen om tafel gaan zitten", zegt De Vries. "We gaan hier in 2019 meer op toezien, want herhaling van zo'n incident wil ik voorkomen. Daarom gaan we strenger handhaven op de regels. Schippers worden geacht met matige snelheid de haven uitvaren."

Het gaat hier om basale regels als op elkaar letten, rekening houden met elkaar, netjes varen, recht oversteken, duidelijk zijn en uiteraard voldoen aan de verkeersregels.

'Recreanten hebben ook eigen verantwoordelijkheid'

Hij benadrukt dat recreanten in de pleziervaart ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. "Als zij niet veilig varen, gaan wij handhaven."

Het afgelopen jaar arriveerden 29.475 zeeschepen in de Rotterdamse haven. Dat zijn er 200 minder dan het jaar ervoor. "We zien al jaren een langzaam dalende trend, maar dat zegt niets over de overslag, want de containerschepen worden ook steeds groter."