De partijen in de Rotterdamse gemeenteraad zijn verdeeld over een extra bijdrage van de gemeente aan de renovatie van museum Boijmans van Beuningen. 

Het museum, dat in januari van dit jaar dichtgaat voor onderhoud, moet volgens wethouder Kasmi van Cultuur grondiger gerenoveerd worden dan nu gepland is, om mee te kunnen doen in de internationale top van musea. 

Voor de ruimere aanpak van het pand dat eigendom is van de gemeente, is 55 miljoen euro meer nodig dan in de geplande renovatie. 

De huidige renovatieplannen behelsen onder andere een grote verbouwing waarbij onder meer de elektriciteit aangepakt wordt en er een asbestsanering plaatsvindt. 

De grootschalige renovatie en verbouwing van het Rotterdamse museum zal 223,5 miljoen euro gaan kosten.

CDA, D66, GroenLinks en de oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam, en de Partij voor de Dieren willen echter eerst de financiering rond hebben, voordat ze met een omvangrijk verbouwingsplan instemmen.

Maarten Struijvenberg van Leefbaar Rotterdam heeft voorgesteld om wel een principebesluit te nemen, maar als het geld er toch niet komt, dan toch voor een minder uitgebreide renovatie te kiezen. 

Zoektocht naar andere financierders

Er wordt nog gezocht naar meer externe financierders. Maar die willen pas meedoen als de gemeenteraad instemt met de meest ambitieuze verbouwing. Aan de asbestsanering en achterstallig onderhoud betalen zij niet mee.

Wethouder Kasmi van Cultuur laat aan de raad weten dat er met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, de BankGiroLoterij en de stichting Droom en Daad nu al wordt gesproken over een bijdrage aan de aanpak. 

DENK stelde voor om wat kunstwerken van de collectie te verkopen om het plan zo te kunnen betalen. Maar de wethouder stelde direct dat een dergelijk plan niet tot de mogelijkheden behoort. 

Wat doet Boijmans tijdens sluiting?

Tijdens het debat kwam ook naar voren dat de Partij van de Arbeid vindt dat Boijmans nog duidelijker moet maken wat het museum tijdens de sluiting gaat doen. Het museum gaat als gevolg van de renovatie namelijk zeven jaar dicht. 

Er zijn wel plannen, maar die zijn volgens de PvdA niet voldoende uitgewerkt.

De kunstverzameling telt circa 150.000 objecten, met een geschatte waarde van 8 miljard euro. Circa 450 werken uit de collectie van het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen zijn tijdens de renovatie van het museum elders te zien.