De Rotterdamse regio krijgt een nieuwe oeververbinding tussen Rotterdam-Kralingen en Rotterdam-Zuid of tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk. Een nieuwe verkenning moet bepalen welke oplossing de voorkeur krijgt. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De nieuwe verbinding aan de oostkant van Rotterdam moet de Van Brienenoordbrug ontlasten. De verbinding op de A16 krijgt veel verkeer te verwerken en dat aanbod wordt alleen maar groter, omdat er tot 2040 nog meer woningen worden gebouwd in de Rotterdamse regio.

Ook wordt op korte termijn gekeken of de problemen rond de Algeracorridor bij Krimpen aan den IJssel kunnen worden aangepakt. De doorstroming in de spits is een groot probleem.

Daarmee is er een streep gezet door een nieuwe oeververbinding tussen Rotterdam-West en de Sluisjesdijk. Die heeft het na de eerste verkenning, die in maart begon, niet gehaald. De voorkeuren zijn de afgelopen maanden getoetst op de mogelijkheden en haalbaarheid van financiering.

Rijk betaalt 200 miljoen euro voor nieuwe oeververbinding

Met de plannen van de minister is er driekwart van de 640 miljoen euro vrijgemaakt die nodig is voor het totale Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voor Zuid-Holland. Daar horen ook een project in Den Haag (Binckhorst) en de ontwikkeling van hoogwaardig ov zoals een nog betere verbinding tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht bij.

De vrijgemaakte 480 miljoen euro is een voorwaarde om een volgend stadium van de planfase in te gaan. Het Rijk betaalt 200 miljoen euro van dat bedrag. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam brengen 280 miljoen bijeen. De verkenning duurt anderhalf tot twee jaar.

De gemeente Rotterdam heeft al eerder een voorkeur voor de oostelijke oeververbinding tussen De Esch en Rotterdam-Zuid uitgesproken. Dat zou een brug met ook een busbaan kunnen worden.

 Die verbinding moet de belangrijke ontsluiting van en naar Feyenoord City worden. Schippers en omwonenden hebben de voorkeur voor een tunnel uit veiligheidsoogpunt en mogelijke overlast.