De gemeente Rotterdam gaat naar verwachting in 2035 55.000 meer bewoners tellen dan in 2018. Op dit moment zijn er 638.000 Rotterdammers. Naar verwachting zullen dat er zo’n 694.000 zijn in 2035, blijkt uit een onderzoek van de gemeente naar de bevolkingsprognose van de stad.

Sinds 2008 stijgt het aantal inwoners gestaag. De afgelopen tien jaar groeide Rotterdam met 55.000 inwoners, diezelfde stijging verwacht de gemeente nu voor 2035.

De gemeente denkt dat er 34.000 woningen bijkomen, op basis van concrete nieuwbouwplannen en voor lange termijn op basis van een bouw- en sloopscenario.

De groei laat zich ook zien in het aantal huishoudens. De verwachting is dat dat aantal stijgt van 318.000 naar 351.000. Het aandeel van alleenstaanden neemt het sterkst toe.

Gemeente gaat ook vergrijzen

Verder gaat Rotterdam ook vergrijzen. Het deel Rotterdammers boven de 65 gaat van 15 naar 19 procent. Dat komt vooral door een hogere levensverwachting. Die is voor vrouwen die nu in Rotterdam geboren worden gemiddeld 82 jaar, in 2000 was dat nog 80 jaar.

De grootste toename van bewoners wordt verwacht in de wijken Overschie, Werwe-Vierhaven, Centrum, Feijenoord en in Hoek van Holland.

De verwachting van de bevolking wordt berekend op basis van actuele inzichten over geboorte en sterfte, binnen- en buitenlandse migratie en de verwachte ontwikkeling van beschikbare woonruimte.