FNV Havens en Nautilus International hebben overeenstemming bereikt met Kotug Smit Rotterdam over een cao voor ongeveer 230 werknemers op de sleepboten.

Havensleepdiensten Kotug en Smit fuseerden in 2016. Toen ontstond een cao voor werknemers van Smit, een arbeidsvoorwaardenregeling voor nieuwere Smit-werknemers en een cao voor de werknemers van Kotug. Die drie zijn nu samengevoegd, waarbij de grootste verschillen tussen de regelingen zijn weggenomen.

In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over automatische prijscompensatie voor alle werknemers. Ook is er nu één systeem voor roosters en werktijden, arbeidsvoorwaarden voor inhuurkrachten, over werken in het buitenland en over doorbetaling bij ziekte. Het salaris van werknemers van Kotug Smit gaat voor een groter deel bestaan uit vaste loon in plaats van variabele toeslagen.

"Met één cao, één roostersysteem, automatische prijscompensatie en dezelfde salarisgrondslagen voor alle werknemers hebben we een belangrijke basis gelegd voor de toekomst", zegt Joost van der Lecq, bestuurder van FNV Havens.