Het plaatsen van de anti-terrorismehekken in de Witte de Withstraat in Rotterdam moet worden uitgesteld. Dat adviseert de gebiedscommissie Centrum aan het Rotterdamse college. De commissie vreest schade voor ondernemers als de straat meerdere keren wordt opengebroken.

De commissie vroeg de gemeente eerder om onder bewoners en ondernemers te onderzoeken of er draagvlak is voor het autoluw maken van de uitgaansstraat. "Bij dat onderzoek moet ook gekeken worden naar de toegankelijkheid, veiligheid en het open karakter van de straat", zegt commissielid Jim Pedd (D66).

Hij wil dat de gemeente wacht met de anti-terreurmaatregelen totdat dit onderzoek is afgerond. “Het meermaals openbreken van de straat zorgt niet alleen hoge kosten, maar ook voor overlast.”

Ook zijn de maatregelen volgens Pedd mogelijk schadelijk voor ondernemers. Eerder plaatste de gemeente al plantenbakken in de straat, als obstakel tegen terreuraanslagen.

Het voorstel van D66 kan rekenen op een meerderheid in de gebiedscommissie.