Het Cuypersgenootschap wil dat de gemeente Rotterdam de vuurtoren aan de Maasvlakte aanwijst als gemeentelijk monument. De vuurtoren is door de uitbreiding van de Maasvlakte niet meer in gebruik. Wel maakt de jongste vuurtoren van Nederland deel uit van de geschiedenis van de haven.

Volgens het genootschap staat de zwart-geel gestreepte vuurtoren symbool voor tweeduizend hectare nieuw Nederland dat daar tussen 2008 en 2012 is aangelegd. "Dat vertelt die vuurtoren ons. Het is een waardevol gedenkteken", zegt Lydia Lansink van het Cuypersgenootschap.

Het Cuypersgenootschap is een landelijke club die waakt over Nederlands cultuurgoed. Lansink wil graag in gesprek met het havenbedrijf Rotterdam, die eigenaar is van de vuurtoren.

Aan de voet van de toren zit een plaquette met het gedicht Kustlicht Maasvlakte van Max Dendermonde. Op 12 november 2012 heeft Rijkswaterstaat de toren overtollig verklaard en is het verkocht aan het Havenbedrijf Rotterdam.

De vuurtoren werd in 1974 in gebruik genomen en verving destijds het kustlicht Hoek van Holland.