De Rotterdamse containerterminal ECT neemt maatregelen om te voorkomen dat bepaalde binnenvaartbedrijven worden voorgetrokken. ECT heeft dat beloofd aan de Autoriteit Consument en Markt, de kartelwaakhond.

ACM stelde in 2015 een onderzoek in omdat er klachten waren dat ECT het eigen dochterbedrijf EGS voorttrok. Andere binnenvaartondernemingen zouden minder werk krijgen. ECT ontkende dit.

ACM zegt na onderzoek dat ECT niets verkeerd doet. Maar om de schijn van concurrentievervalsing te voorkomen, gaat ECT duidelijker maken op welke manier de binnenvaartschepen worden ingepland én aan welke eisen ze moeten voldoen om voorrang te krijgen binnen het planningssysteem van ECT.