De containeroverslag in de haven van Rotterdam blijft sterk toenemen. Daarentegen wordt er van massagoed als ruwe olie en ijzererts juist minder verwerkt, blijkt uit cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam.

In totaal is tot en met september 350 miljoen ton overgeslagen, dat is 1,5 miljoen ton minder dan vorig jaar. Maar het havenbedrijf denkt met de overslag in heel dit jaar toch nog op nagenoeg hetzelfde niveau uit te komen als in 2017.

De containeroverslag loopt met 10.780.204 standaardcontainers vooralsnog bijna 6 procent voor ten opzichte van een jaar terug.

Haventopman Allard Castelein is blij dat containers het zo goed blijven doen. Containers vormen een strategisch speerpunt van het havenbedrijf. "Gelet op de energietransitie en het Klimaatakkoord lijkt een geleidelijke krimp bij fossiele brandstoffen onvermijdelijk", vindt Castelein. Biobrandstof en lng lopen de laatste tijd overigens wel goed.

De aanvoer van ertsen was vooral lager in het eerste halfjaar. Inclusief het derde kwartaal bedraagt de achterstand nog bijna 6 procent. Door toenemende staalproductie en lage ertsvoorraden in Europa wordt wel weer meer aanvoer verwacht in de komende maanden.