Rotterdam schrapt de sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden in de bijstand. Alleen als de oudere nog aan de slag wil, helpt de gemeente bij het vinden van werk. Dat schrijft PvdA-wethouder Richard Moti (werk & inkomen) aan de gemeenteraad.

Moti wil de komende vier jaar het aantal Rotterdammers in de bijstand van 37.700 naar dertigduizend laten dalen. Hij wil dat bereiken door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak te bieden en trekt daar negen miljoen euro voor uit.

Die aanpak richt zich behalve op zestigplussers ook op kwetsbare jongeren en mensen die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten.

"Rotterdammers voor wie werk geen haalbaar perspectief lijkt, hoeven niet langer een verplicht aantal sollicitatiebrieven te versturen of onnodige trajecten te volgen", schrijft Moti. De gemeente kijkt wel of deze groep op een andere manier nog iets kan doen voor Rotterdam, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Bijstandsgerechtigden die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt worden in de nieuwe aanpak vooral digitaal benaderd.