Wethouder Bokhove van Mobiliteit belooft dat er in het najaar van 2019 een verkeerscirculatieplan voor Rotterdam ligt. Dat moet ervoor zorgen dat het verkeer in de stad veilig wordt en beter doorstroomt.

Voorjaar 2019 komt de wethouder met een eerste aanzet, waar de richting van de plannen in duidelijk wordt. "Dan wil ik de gemeenteraad en gebiedscommissies meenemen, want daar staan grote keuzes in", zei Bokhove in de raadscommissie.

De wethouder liet doorschemeren meer eenrichtingstraten te willen. "Je kunt denken aan de Middelandsstraat eenrichtingsverkeer maken richting het centrum en de Nieuwe Binnenweg in de andere richting."

Ook gaf Bokhove aan te overwegen om de Meent eenrichtingsverkeer te maken. "Al kan dat pas na de renovatie van de Coolsingel."

Top drie van verkeersoverlast

Raadsleden Van Groningen (VVD) en Tak (PvdA) vroegen de wethouder wat ze gaat doen tegen verkeersoverlast. Bokhove wil samen met de gebiedscommissies en wijkraden per gebied een top drie opstellen van straten waar de verkeersoverlast het grootst is. 

Een idee van de wijkraad Liskwartier om een app te ontwikkelen waarin een melding van asociaal rijgedrag kan worden gemaakt, zag de wethouder niet zitten. 

Wel komt er een inventarisatie in en rond de Witte de Withstraat over de vraag of de straat mogelijk autoluw gemaakt moet worden.