Het Rotterdamse college van B en W heeft vrijdag de begroting voor 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. De totale begroting bedraagt ruim 3,4 miljard euro en focust zich op wonen, werken, onderwijs en de energietransitie.

Het college wil onder meer 9 miljoen euro investeren in de bouw van 18 duizend woningen en er gaat 1,6 miljoen euro naar het groen in de gemeente. 

Volgend jaar maakt het college ook 10 miljoen euro vrij om te investeren in de energietransitie, als onderdeel van de vierjarige investering van totaal 150 miljoen euro. In de begroting van 2020 presenteert het college een meerjarig financieringsvoorstel en een concrete uitwerking van de plannen op het gebied van energietransitie.

Als het aan het college ligt, moet de afvalstoffenheffing voor de meeste Rotterdamse huishoudens in 2019 dalen. Dit komt onder andere door een verdere onderverdeling van de afvalstoffenheffing naar een-, twee- en meerpersoonshuishoudens. Dit past bij het collegeprincipe dat "de vervuiler betaalt".

College investeert in aanpak criminaliteit

Op sociaal gebied gaat er ruim 1,7 miljoen euro naar een taaloffensief voor nieuwkomers en huidige inwoners van de stad. Verder investeert het college 4 miljoen euro om Rotterdammers blijvend uit de bijstand te halen en wordt er bijna 4,2 miljoen euro geïnvesteerd om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Op 31 oktober en 1 november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting in de commissievergaderingen. Op 8 november vindt een algemene beschouwing plaats.

Het afrondende debat tussen raad en college en de stemmingen zijn op 13 november.