De gemeente Rotterdam gaat de prijzen voor de eerste en de tweede parkeervergunning vanaf 2019 verdubbelen. Ook de bezoekersparkeervergunning wordt duurder. Het Rotterdamse college presenteert vrijdag zijn begroting voor 2019 en ook de belastingverordening.

De verhoging van de parkeervergunningen moet 4 miljoen euro opleveren. De vergunning voor de eerste auto kost nu nog 5,60 euro per maand en wordt verhoogd naar iets minder dan 10 euro. De tweede vergunning gaat van 11,20 euro naar ruim 20 euro.

In de begroting voor 2019 is geld ingeruimd voor het Deltaplan Schulden dat wethouder Grauss (ChristenUnie-SGP) gaat uitvoeren. Het college wil de komende vier jaar in totaal vijftienduizend mensen helpen die te maken hebben met problematische schulden. In totaal kampen 27.000 mensen met problematische schulden.

Ook worden er de komende vier jaar negentienduizend taaltrajecten gestart Dat zijn intensieve taalprogramma’s om meer Rotterdammers de Nederlandse taal te leren. De schuldenaanpak van vijftienduizend Rotterdammers en het starten van negentienduizend taaltrajecten zijn twee van de doelen die het college zich de komende vier jaar stelt.

Overige plannen van het college

​ Andere doelen zijn het bouwen van achttienduizend nieuw woningen, het verlagen van het aantal mensen in de bijstand van 38.000 naar 30.000 en de luchtkwaliteit moet in 2020 aanzienlijk zijn verbeterd.

Daarnaast wil het college dat 80 procent van de statushouders in Rotterdam binnen zes maanden na huisvesting is gestart met de inburgering. Ook moet het aantal statushouders in de bijstand met een kwart zijn afgenomen. In totaal presenteert het college dertien zogenoemde "targets".

De donderdag gepresenteerde zorgverzekering voor alle Rotterdammers kost 6 miljoen extra. Daar staat een bezuiniging van 12 miljoen door het afschaffen van de tegemoetkoming meerkosten zorg tegenover.