Het Rotterdamse college heeft besloten de eigenaren van de zeven nog onaangekochte woningen in de verpauperde 2e Carnissestraat in Rotterdam-Zuid te onteigenen. 

De gemeente besloot anderhalf jaar geleden zestien verpauperde en verzakte huizen op te kopen, vervolgens te slopen en er nieuwbouw voor terug te plaatsen. Dat opkopen schiet echter niet op, waardoor het hele project dreigt te vertragen. Zeven woningen zijn nog steeds niet opgekocht en daarom heeft het college nu besloten de eigenaren te onteigenen.

In juni lieten bewoners na een uitzending van Politiek010 op TV Rijnmond weten dat ze de verpaupering helemaal zat waren. "Onze straat verpaupert doordat de aangekochte woningen al jaren zijn dichtgespijkerd, terwijl er in andere woningen sprake is van overbewoning. Huisjesmelkers kunnen ongestraft hun gang gaan", zeiden bewoners toen.

Voormalig wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) besloot in juni in te grijpen. Simons schreef een onteigeningsbesluit, dat is overgenomen door huidig wethouder Bas Kurvers en nu door het college is aangenomen.

Project is vertraagd

Daarmee kan de gemeente eigenaren verplichten de woning te verlaten. De gemeenteraad en de Kroon moeten nog akkoord gaan met de onteigening.

Het project is hierdoor wel vertraagd. Simons kondigde in juni aan dat in 2020 moet worden begonnen met nieuwbouw. In het onteigeningsvoorstel van Kurvers staat dat de sloop wordt voorbereid voor de zomer van 2020.

De nieuwbouw staat gepland voor eind 2021, begin 2022.