De gemeente Rotterdam wil de eigenaren van zeventig huizen in de Tarwewijk onteigenen. Het is de gemeente en wooncorporatie Woonstad niet gelukt om een akkoord te bereiken met de mensen of bedrijven die de woningen bezitten.

De panden in de Mijnkintbuurt moeten plaatsmaken voor een project van Woonstad voor de bouw van 88 woningen. Anderhalf jaar is er onderhandeld met de pandeigenaren. Maar zeventig van hen gaan niet akkoord, volgens de gemeente vooral vanwege de hoogte van de afkoopsom.

Het bestemmingsplan Mijnkintbuurt is in mei door de gemeenteraad vastgesteld. Er loopt nog een bezwaar bij de Raad van State.

De huizen waar het om gaat staan in de Mijnkintstraat, Bas Jungeriusstraat, Polslandstraat, Spruytstraat en Wuysterstraat.