Mensen in de regio Rijnmond ervaren hun gezondheid als slechter dan elders in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Een derde van de ondervraagden vindt dat hij of zij een slechte gezondheid heeft.

Dit aantal ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Gemeten over heel Nederland stelt een kwart van de ondervraagden een slechte gezondheid te hebben.

"We weten dat ouderen, mensen met een laag inkomen, laag onderwijsniveau of een migratieachtergrond vaker zeggen dat ze zich minder gezond voelen", zegt CBS-onderzoeker Tanja Traag. "Dat verklaart voor een deel de verschillen."

De onderzoekers zien de verschillen kleiner worden als ze rekening houden met bijvoorbeeld de vergrijzing van een gebied. "Ze worden kleiner, verdwijnen niet. Rotterdam springt dan wel minder in het oog."

Niet duidelijk of slechte luchtkwaliteit een rol speelt

Of de industrie en de slechte luchtkwaliteit in de regio invloed hebben op de gezondheidservaring van inwoners is niet onderzocht. "Dat zou wel een mooi vervolgonderzoek zijn. Het zou heel goed van invloed kunnen zijn."

Het CBS deed met de GGD onderzoek naar hoe factoren als vergrijzing, hoogte van inkomen, afkomst en opleidingsniveau van invloed kunnen zijn op de verschillen in de ervaring van de gezondheid. De GGD kan zo beter beoordelen of er in bepaalde regio's anders gehandeld moet worden wat betreft de behoefte aan zorg.