De Erasmus Universiteit in Rotterdam ziet geen verband tussen het zogeheten bindend studieadvies en psychische problemen bij studenten. De universiteit reageert daarmee op het voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs.

Zij wil af van de regel dat studenten in het eerste jaar het maximale aantal van 60 studiepunten moeten halen om verder te mogen met hun opleiding. Veertig punten is volgens Van Engelshoven ook voldoende.

Volgens de minster is de druk in het eerste jaar veel te groot. De Erasmus Universiteit denkt daar anders over.

"Wij gaan graag een keer bij de minister langs om uit te leggen waarom wij werken met het bindend studieadvies", laat een woordvoerder weten. "Het maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om het studiesucces van studenten te bevorderen."

Volgens de universiteit blijkt uit landelijk onderzoek dat studenten in het eerste jaar om allerlei redenen psychisch in de knel kunnen raken. Naast het bindend studieadvies zijn dat bijvoorbeeld ook het leenstelsel en sociale media.