De Kunsthal in Rotterdam gaat Hugo Claus, die tien jaar geleden stierf, volgens eigen zeggen "in al zijn facetten" belichten: als dichter, schrijver, schilder, theatermaker en filmregisseur. De expositie is samengesteld door collega en fan Marc Didden.

De tentoonstelling omvat originele handschriften, foto's, film- en geluidsfragmenten, beeldende kunst, manuscripten en dichtbundels en boeken.

De Kunsthal belooft onder meer een schetsboek waarin Claus aan het einde van zijn leven tekeningen maakte, toen het schrijven moeilijker werd. Ook is het originele geïllustreerde manuscript van Herbarium te zien, de dichtbundel die Claus in één nacht schreef voor zijn toenmalige geliefde.

De tentoonstelling wordt verrijkt met werken van kunstenaars met wie Claus bevriend was en/of hem beïnvloedden, onder wie Karel Appel en Corneille, Asger Jorn en James Ensor.

De expositie heet Con amore. Didden werkte met Claus en schreef ook over hem. "Als ik aan Hugo Claus denk, dan is de volgende gedachte die zich aan mij opdringt altijd vanzelf ook Con amore. Wanneer hij schreef, schilderde, acteurs regisseerde of zich in het publiek moest vertonen, dan gebeurde dat altijd met de grootst mogelijke menselijkheid . Met een zeldzame zachtheid, een minzame stem en een jongensachtige glimlach", zegt de gastcurator.

De tentoonstelling is van 8 september tot en met 16 december te zien.