Bij een windmolenpark op zee van Eneco wordt de onderwaternatuur hersteld. Het gaat om een proef met de naam de Rijke Noordzee van onder andere de stichting Natuur en Milieu.

Bij het windmolenpark worden op de zeebodem kunstmatige riffen aangelegd door de Rotterdamse baggeraar Van Oord. Ook worden oesters uitgezet en er mag rond de windmolens niet worden gevist met sleepnetten die de zeebodem verstoren.

Het is de bedoeling dat in de toekomst rond alle windmolenparken in de Noordzee de natuur op deze manier wordt versterkt.