In het recreatiegebied de Rottemeren zullen komend jaar nog weinig essenbomen te zien zijn: door de heersende essentaksterfte moeten bijna alle essenbomen gekapt worden.

"Het bos is ziek", zegt boswachter Dick van Stegeren. "Het is heel erg. Dit is een prachtig perceel met essen, maar deze ziekte leidt ertoe dat onze bomen zullen afsterven."

Een deel van de bomen staat langs de paden in het recreatiegebied. Boswachter Dick: "Als deze bomen niet worden weggehaald, en ze vallen om, dan kunnen ze op een passant terechtkomen. Dat kunnen we in een recreatiegebied als de Rottemeren niet hebben."

Tegenstanders

Niet iedereen vindt dat alle zieke essen direct gekapt moeten worden. De Wageningen Universiteit pleit er bijvoorbeeld voor dat de bomen moeten blijven zodat eerst aangekeken kan worden hoe de ziekte zich ontwikkelt.

Ook de Bomenridders zijn geen groot voorstander van de bomenkap en zij kijken dan ook kritisch mee. Pim Jansen vertelt: "Wij zijn er niet voor om alles in één keer om te halen. Dat heeft een enorme impact op de recreatie, maar ook op het gebied zelf. Ook de recreant gaat daar wel wat van merken." Dat niet alleen: in het gebied staat ook nog de verdiepte A13-A16 gepland.

Er is een aantal bewonersbijeenkomsten georganiseerd over de plannen. In Hillegersberg kwamen er zo’n dertig mensen, in Bleiswijk was er meer aanloop.

Werkzaamheden

Voor nu is een groot aantal bomen in het gebied al gemerkt met een rode stip: dat zijn de exemplaren die gekapt gaan worden. Andere kleuren zijn blauw of wit: van deze bomen is nog onzeker of ze gekapt moeten worden. Eind dit jaar wordt exact bekend hoeveel bomen er over zullen blijven, de werkzaamheden beginnen in 2019.

Tegelijkertijd met de bomenkap wordt er ook regulier onderhoud gepleegd aan het gebied. De bedoeling is dat er dan ook een verbeteringsslag wordt gemaakt qua biodiversiteit. Indien nodig worden er bomen weggehaald, vooral om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Daardoor ontstaan er gaten in het bos, maar daar plant Staatsbosbeheer een variatie aan boomsoorten terug. Op die manier worden ook de risico’s op ziektes gespreid.

Mochten in de rest van het Rottemerengebied zieke essen acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden deze direct verwijderd.