Door een rommelige administratie is onduidelijkheid ontstaan over de besteding van gemeentesubsidies door de vereniging Platform voor Participatie en Burgerschap in Rotterdam (PBR).

Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam, die niet kan uitsluiten dat bij de organisatie sprake was van zelfverrijking.

"Het is niet vast te stellen of PBR de in 2013 van de gemeente verkregen subsidie rechtmatig heeft besteed", laat de rekenkamer weten.

De organisatie ontving in 2013 zo'n 780.000 euro subsidie. Het probleem ligt onder meer bij de 'slordige' administratie van de vereniging, die weinig duidelijkheid verschaft over de echte kosten van projecten.

Emancipatie

PBR, voorheen het Platform Buitenlanders Rijnmond, houdt zich bezig met projecten rond participatie, opvoeding, emancipatie en stadsburgerschap.

De organisatie heeft naar eigen zeggen contacten met tientallen migrantenorganisaties van meer dan dertig verschillende etniciteiten in bijna alle gebieden van Rotterdam.

Duur

De toezichthouder concludeerde dat sommige projecten nogal duur lijken uit te vallen. Zo was voor het project Herkennen en erkennen van discriminatie een bedrag begroot van ruim 18.000 euro.

"De geleverde prestatie betrof een training bestaande uit twee bijeenkomsten en kostte uiteindelijk, zo blijkt uit de jaarrekening, 26.196 euro".

De rekenkamer oordeelde in een kritisch rapport ook dat meer dan de helft van de onderzochte kasuitgaven bij PBR 'onvoldoende onderbouwd' zijn. Bij bijvoorbeeld lunches en diners zouden medewerkers uitgaven vaak zelf voorschieten en zich later contant laten terugbetalen.

Kindermenu's

Volgens de toezichthouder heeft het voorschieten mogelijk geleid tot misstanden. "Voorbeelden hiervan zijn enkele kasuitgaven die tijdens het weekend zijn gedaan bij restaurants, waaronder uitgaven aan kindermenu’s."

De toezichthouder stelt verder vast dat twee medewerkers en een bestuurder van de organisatie er functies op nahouden bij organisaties waar PBR mee samenwerkt en waarmee financiële transacties plaatsvinden.

"Dit gegeven, in combinatie met de gebrekkige administratie en problemen met de authenticiteit van de facturen, vergroot het risico op zelfverrijking in hoge mate".