De staatssecretaris van Onderwijs heeft terecht geweigerd om een nieuwe middelbare school van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam in Rotterdam te bekostigen. 

Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Stichting had om de bekostiging gevraagd om in Rotterdam een nieuwe scholengemeenschap van islamitische, rooms-katholieke en protestants christelijke richting te starten. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Richting

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatssecretaris bij zijn besluit terecht de rooms-katholieke en protestants-christelijke richting buiten beschouwing gelaten. Uit de statuten van de stichting volgt namelijk niet "van welke andere richting, anders dan de islamitische, het onderwijs uitgaat."

De vrijheid om een school naar eigen inzicht in te richten strekt niet zover dat onderwijs van een andere richting dan uitdrukkelijk vermeld in de statuten, bekostigd moet worden, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Onvoldoende leerlingen

Tussen de stichting en de staatssecretaris is niet in geschil dat er onvoldoende leerlingen zijn om een scholengemeenschap op uitsluitend islamitische grondslag te starten. Dit betekent dat de staatssecretaris ook terecht heeft geweigerd om de nieuwe islamitische scholengemeenschap te bekostigen.

Rotterdam had tot voor kort één islamitische middelbare school: Ibn Ghaldoun. Deze school was kort voor de zomer van 2013 het middelpunt van de grootste eindexamenfraude ooit in Nederland en werd kort daarna opgedoekt.