Het Rotterdamse gemeentebestuur is van plan om alle uitgaven die de gemeente doet, met alle details, online te zetten. De Rotterdamse gemeenteraad nam in de nacht van donderdag op vrijdag een motie van D66 hierover aan.

Het idee is dat het voor burgers en andere belangstellenden, zoals de media, niet meer nodig is om een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om te weten te komen waar het gemeentelijke geld naartoe gaat. Dat kan gaan van de uitgaven voor nieuwe lantarenpalen tot de declaraties van taxiritjes door ambtenaren.

Het gaat in eerste instantie om een proef. Volgend jaar zullen voor bepaalde gemeentelijke onderdelen de financiële gegevens online staan, in de jaren daarop wordt dit uitgebreid naar de rest van de organisatie.

Het initiatief voor het plan komt van het Rotterdamse raadslid Samuel Schampers (D66). "Burgers hebben het recht om te zien waar hun overheid geld aan uitgeeft. Meer inzicht stelt Rotterdammers beter in staat invloed uit te oefenen op de keuzes die de overheid maakt", aldus Schampers.