Door de toegenomen immigratie van asielzoekers is de bevolkingskrimp in de regio Groot-Rijnmond vorig jaar afgenomen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De bevolkingsgroei in Groot-Rijnomnd was in 2013 2,2 personen per duizend inwoners. In 2014 steeg dat cijfer tot 6,6.

Landelijk ligt dat getal flink lager. In 2014 bedroeg de bevolkingsgroei in Nederland 4,3 personen per duizend inwoners.

"De omslag van krimp naar groei in die regio’s komt door de toegenomen immigratie van asielzoekers. Dit ondanks dat veel jongeren de krimpregio’s blijven inruilen voor steden", aldus het statistiekbureau.

De meeste asielzoekers blijven slechts korte tijd in een asielzoekerscentrum. Daarna emigreren ze of gaan ze elders in Nederland wonen, afhankelijk van de behandeling van hun aanvraag.