Vier politiebonden hebben vrijdag een boze verklaring gepubliceerd over korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie. Ze vinden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan stemmingmakerij tegen de bonden.

Aanleiding is een stuk van Bouman op het intranet van de politie. Daarin staat dat de bonden een "feitelijk onjuist" beeld hebben gegeven van de manier waarop door meerderen was omgegaan met de actie van agenten die met grote letters een slogan op het parcours van de marathon van Rotterdam hadden gekalkt.

Volgens de bonden had de leiding van de Rotterdamse politie proces-verbaal laten opmaken na de actie en forensische opsporing ingeschakeld.

"Op hoge toon beschuldigt hij ons van onfatsoenlijk gedrag en eist hij min of meer excuses", aldus de bonden. Volgens de voorzitters van de bonden ACP, NPB, ANPV en VMHP kan Bouman "lang wachten op excuses" omdat zij wel degelijk het juiste beeld hebben gegeven.

Oncollegiaal

"Blijkbaar mist de heer Bouman de juiste antenne om op te vangen dat een dergelijke reactie op de werkvloer wordt beschouwd als het toppunt van oncollegiaal gedrag. Juist omdat de medewerkers nog altijd een grote kloof voelen tussen zichzelf en de hoogste bazen roept elke suggestie van een mogelijke afrekening door de top meteen grote verontwaardiging op."