Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2014 met 22.000 toegenomen. In de stad Rotterdam is de dichtheid van mensen in de langdurige bijstand het hoogst.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend. In heel Nederland hadden eind vorig jaar 435.000 mensen een uitkering.

Afgelopen jaar hadden gemiddeld zeventien personen per duizend inwoners een langdurige bijstand, oftewel minstens drie jaar.

In de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners, verschilt het aantal mensen met een langdurige bijstand sterk. Rotterdam kent met 51 uitkeringen per duizend inwoners de hoogste langdurige-bijstandsdichtheid. In Venlo is dat met 24 per duizend minder dan de helft.

In de grote steden (met uitzondering van Den Haag) daalde het aandeelbijstandsontvangers hier in de afgelopen tien jaar. Toch is het aandeelmensen dat een uitkering ontvangt hier nog steeds relatief hoog.

Alleen het aantal personen van 27 jaar of ouder met een bijstandsuitkering steeg in 2014, het aantal jongeren (jonger dan 27 jaar) in de bijstand bleef in dat jaar gelijk. Volgens het statistiekbureau komen jongeren minder dan anderen in de bijstand of vinden sneller vanuit de bijstand een baan.