In de provincie Zuid-Holland zijn in 2014 het vaakst middelbare scholieren geschorst.

Dat blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie.

In totaal vonden er 2.197 schorsingen dan wel verwijderingen plaats in Zuid-Holland. Daarmee komt het aantal uit op 1,1 procent van het aantal leerlingen in de provincie.

In de provincie Noord-Holland die op de tweede plaats staat waren dat er 'slechts' 925. In Drenthe lag het aantal het laagst met 62.

Wel is er sprake van een lichte daling van 4,4 procent in Zuid-Holland. In 2013 werden er nog 2.297 schorsingen dan wel verwijderingen uitgevoerd.