De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft woensdag een gesprek gehad met onder meer de Rotterdamse moskeebesturen over de veiligheidssituatie bij de gebedshuizen.

Directe aanleiding was de commotie die ontstond na de oproep op Facebook om moskeeën in brand te steken.

De burgemeester had vertegenwoordigers van verschillende moslimorganisaties uitgenodigd om te horen wat er leeft binnen de gemeenschap naar aanleiding van de berichtgeving over de veiligheidssituatie van de moskeeën.

Er is op dit moment geen sprake van incidenten en er is goed contact met de wijkagenten, constateren de partijen die woensdag aan het overleg deelnamen.

Bij het overleg zat ook plaatsvervangend politiechef Helmoed Wierda, vertegenwoordigers van de koepelorganisaties Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) en de Vereniging van Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland (VvMMZN).

Waardering

De burgemeester sprak zijn waardering uit voor de inzet van de gebedshuizen zelf; voor zowel de contacten die zij altijd al onderhouden met de wijkbewoners als voor de veiligheidsmaatregelen die zij nu zelf hebben genomen.

Afgesproken is alert en scherp te blijven op toekomstige ontwikkelingen en elkaar op de hoogte te houden. Alle partijen onderstreepten nogmaals dat elke vorm van haat en uitsluiting in Rotterdam onacceptabel is.