De voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) voor jonge kinderen in Rotterdam is amper verbeterd.

Dat blijkt uit de tussenrapportage van de Inspectie van het Onderwijs.

Bij het onderzoek is er gekeken naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool in de 37 grootste gemeenten. Daaruit is gebleken dat het taalonderwijs in Rotterdam op zeven van de elf fronten een onvoldoende scoort.

De Zuid-Hollandse stad scoort onder meer een onvoldoende op de gebieden ouderbetrokkenheid, interne kwaliteitszorg en de overgang naar de vroegschool.Qua externe zorg en bereik van de doelgroep, doet Rotterdam het relatief goed.

Meer plaats

Ook is het aantal vve-plaatsen in de 37 grootste gemeenten is gestegen van bijna 36.000 in 2011 naar bijna 43.000 dit jaar. In deze opvang krijgen kinderen spelenderwijs te maken met taal en leren. In de grafiek is te zien dat een noodzakelijk verbeterpunt is, een 2 wenselijk verbeterpunt, een 3 voldoende en een 4 een voorbeeld voor anderen.