Gebruikers van de drie P+R-plekken rond de stad Rotterdam moeten daar vanaf 2015 voor gaan betalen. 

Voor de voorziening gaan parkeerders die ook van het openbaar vervoer gebruikmaken, twee euro per dag betalen. Dat heeft de gemeenteraad woensdag besloten.

Het gaat om de P+R-plaatsen Slinge, Alexander en Kralingse Zoom, samen goed voor ruim drieduizend parkeerplaatsen. Automobilisten konden daar aanvankelijk gratis parkeren. Zo wilde de Stadsregio Rotterdam bezoekers van Rotterdam stimuleren de auto aan de rand van de stad te parkeren om daarna het openbaar vervoer te nemen. Alleen in die combinatie kon er gratis worden geparkeerd.

Toenemende parkeerdruk

Omliggende gemeenten zijn boos; ze zijn bang dat de parkeerdruk binnen hun gemeentegrenzen toeneemt. Onder aanvoering van de ChristenUnie/SGP Rotterdam is het college nu opgedragen weer met de buurgemeenten in overleg te treden om tot een oplossing te komen.

Rotterdam denkt met 2 euro per dag per auto 1,4 miljoen euro op jaarbasis binnen te halen. Dat is nog niet voldoende om de kosten te dekken. De jaarlijkse kosten voor de drie P+R-plaatsen komen uit op 3,1 miljoen euro.