Rotterdam gaat een experiment doen met gereguleerde teelt van wiet.

De gemeenteraad heeft daarover dinsdagnacht een motie aangenomen van GroenLinks, D66, PvdA en SP.

Eerder besloten de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Heerlen en Eindhoven ook al om wietteelt te gaan reguleren.

Volgens raadslid Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam maakt het reguleren van wietteelt de stad veiliger. ''We willen een eind maken aan de brandgevaarlijke illegale wietzolders in woonwijken. Wietteelt hoort niet thuis in de handen van criminelen.''

Private partijen

Aan het experiment in Rotterdam mogen alleen door de gemeente geselecteerde private partijen deelnemen die de gezondheid van de gebruikers centraal stellen. Gereguleerde wiettelers mogen alleen cannabis verkopen aan Rotterdamse coffeeshops.

Begin dit jaar tekenden 54 gemeenten het manifest Joint Regulation, om te komen tot een gecontroleerde wietteelt. De 54 gemeenten, waaronder Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Heerlen en Eindhoven, huisvesten samen ongeveer 85 procent van alle coffeeshops in Nederland.

Softdrugsbeleid

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (VVD) heeft tot nu toe het reguleren van wietteelt altijd gedwarsboomd. Vorige maand brak de rechter in Noord-Nederland het Nederlandse sofdrugsbeleid echter open door geen straf op te leggen aan een ideële  cannabisteler uit Delfzijl. Ook in een aantal Amerikaanse staten is gereguleerde wietteelt inmiddels toegestaan.