Rotterdammers oordelen over het algemeen negatief over de sociale samenhang in hun woonbuurt. Mensen in de stad vinden hun buurt ongezellig en zeggen hun buren nauwelijks te kennen.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

43 procent van de Rotterdammers zegt de mensen in hun buurt nauwelijks te kennen. Ongeveer een kwart van de inwoners uit Rotterdam vindt dat hij of zij in een gezellige buurt met veel saamhorigheid woont.

Ongeveer de helft van de Rotterdammers vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar omgaan.

Mensen in stedelijke gebieden oordelen over het algemeen ongunstiger over de sociale cohesie in hun buurt dan in meer landelijke gebieden. Na Rotterdam zijn inwoners in Den Haag weinig tevreden.

Donderdag bleek ook dat lesbiennes en homo's zich onveiliger voelen in hun leefomgeving dan heteroseksuelen.