Meer dan vroeger gaat de politie van de eenheid Rotterdam bij jongeren huisbezoeken afleggen om te voorkomen dat ze kiezen voor een criminele carrière. 

"Die bezoeken worden sneller en structureler gepland", zegt hoofdcommissaris Frank Paauw.

De ouders van deze kinderen worden nu al bezocht als ze in groepsverband hinderlijk zijn of overlast veroorzaken.

De aanpak past in het nieuwe gemeentelijke jeugdbeleid waarin jongeren die "de verkeerde afslag nemen" sneller in de kraag worden gevat. Vervolgens wordt er gekeken welke problemen er spelen en welke instanties kunnen helpen die op te lossen.

Hoewel de jeugdcriminaliteit in de regio Rotterdam als geheel afneemt, steeg de afgelopen twaalf maanden het aantal criminele jeugdgroepen van vier naar acht.

Die stijging heeft volgens Paauw te maken met een nieuwe definitie van criminele jeugdgroepen: "We kijken nu breder. Dat betekent dat jeugdgroepen sneller worden betiteld als crimineel." Hun daden variëren van vernielingen tot straatroven en inbraken.

Daling

Het aantal "hinderlijke jeugdgroepen" in Rotterdam Rijnmond daalde in een jaar van 60 naar 51 en het aantal "overlastgevende jongeren" van 29 naar 23. Bij huisbezoek aan hun ouders gaat meestal een medewerker van jeugdzorg mee.

Alleen al de politie-eenheid Rotterdam verwerkt jaarlijks rond de 6.300 meldingen van mensen die zich zorgen maken over kinderen. Ouders moeten zich sneller bewust worden van het feit dat hun kind mogelijk dreigt af te glijden, zodat ze zelf kunnen ingrijpen. Als die dat niet doen, grijpt jeugdzorg in.