Bijna de helft van de Rotterdammers (48,2 procent) geeft aan gelovig te zijn.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

Landelijk gezien geeft ruim de helft van de volwassen Nederlanders (53 procent) aan zich tot een geloofsgemeenschap te rekenen. In 2010 was dat nog 55 procent.

De meeste gelovigen in Rotterdam zijn katholiek (14,7 procent), daarna volgen de Islam (13,3 procent) en de Hervormden (4 procent). De kleinste groep gelovigen in de stad is Joods (0,1 procent).

In 2013 bezocht 17,5 procent van de volwassen Rotterdammers minstens een keer per maand een kerk, moskee of ander geloofshuis. Landelijk ligt dit percentage op 17 procent. In het algemeen daalt het kerkbezoek in Nederland. Met name katholieken gaan minder naar de kerk.

Gereformeerden en protestanten zijn de trouwste kerkgangers, 60 procent gaat minstens een keer per maand naar de kerk. 38 procent van de moslims gaat regelmatig naar de moskee.