Woningcorporatie Thuisvester en huurdersorganisaties hebben afspraken gemaakt om de sociale huurwoningen in de gemeenten Rucphen en Zundert betaalbaar te houden voor huishoudens met een laag inkomen. 

Afgesproken is dat de jaarlijkse huurstijging voor deze doelgroep wordt beperkt tot de inflatiecorrectie en een maximale extra verhoging van 0,3 procent.

Van huishoudens met een midden- en hoger inkomen wordt wel een hogere bijdrage gevraagd naast de inflatiecorrectie. De inkomens van eventuele inwonende kinderen wordt hierbij niet meegeteld.

Energiezuinig

Daarnaast maakt Thuisvester tweeduizend woningen energiezuiniger in de gemeenten Rucphen, Zundert, Oosterhout en Geertruidenberg. De huurders van deze huizen krijgen niet te maken met een huurverhoging, waardoor zij het dalende stroomverbruik direct in de portemonnee voelen.

Verder kiest de woningcorporatie ervoor om ongeveer driehonderd nieuwe huurwoningen aan te bieden onder een huurprijs van 592,55 euro per maand. Deze huizen zijn bedoeld voor huishoudens die bestaan uit één of twee personen.

Verder kijkt Thuisvester bij nieuwe verhuringen of de huurprijs omlaag kan. Dit gebeurt op basis van demografische inzichten, waardoor het huuraanbod beter aansluit op de vraag.